Piyano Eğitimi

Piyano (veya nadir olarak kullanılan İtalyanca ismiyle Pianoforte), tuşlu bir çalgıdır. Piyanoda ses, teller vasıtasıyla elde edilir. Piyanonun tuşlarına basıldığında, içindeki tahta çekiç  sistemi tellere vurarak sesi oluşturur. 

Enstrüman eğitiminde sağ ve sol beynin aynı anda çalışıyor olması beyindeki sinirsel bağlantıları güçlendirir. Özellikle okul öncesinde düzenli piyano dersleri alan çocukların IQ' sunu % 50, hatta daha fazla arttırdığı bilimsel olarak tespit edilmiştir.

Piyano Eğitimi öncelikle el-göz koordinasyonunu geliştirdiğinden çocukların yazı yazmayı kolay öğrenmelerini sağlar. Piyano çalarken nota takibi yapmak, eseri aynı tempo ile devam ettirmeye çalışmak odaklanmayı öğretir. Küçük yaşlardan itibaren düzenli eğitim almanın bireylerin konsantrasyon sürelerinin gelişmesine katkı sağladığı kanıtlanmıştır.

Piyano eğitiminin başlangıcında çocukların karakteri çok işlenebilir durumdadır. Yetersizlikleri ve eksiklikleri elbette olacaktır fakat bunun yanında henüz ortaya çıkmamış etkileyici karakteristik özellikleri de olabilir, bu nedenle öğretmenin, öğrenciyi keşfetmesi çok önemlidir.

Öğretmen, kişiliği oturmuş, sabit bir uzmandır. Öğrenci ise, tüm olayın etrafında döndüğü kişiliktir, karakteri ve psikolojisi, kişiden kişiye ve zamandan zamana göre değişir. Her bir öğrencinin yapısına uygun farklı öğretim yöntemleri uygulanmalıdır.

Bu nedenle, sadece iyi piyanist olmak ya da psikoloji bilgilerine hakim olmak yetmez, ayrıca pedagojik kabiliyet ve geniş bir ufuk da gereklidir. Güçlü karakter, geniş kültür, insan ilişkilerinde iyi olmak ve çocuklarla sağlam ilişkiler kurabilmek, çok önemli mesleki zorunluluklardır. Bütün öğrenciler mükemmel piyanist olmak zorunda değildirler. Müzikle daha yakın ilişki kurmaları, zevk almaları ve yaptıkları aktiviteden memnun olmaları, genel amaç olmalıdır.

Küçük yaşta başlayan düzenli Piyano Eğitimi çocukların birden fazla yabancı dil öğrenmesini kolaylaştırır, hayatlarını daha disiplinli ve düzenli olarak kurgulamalarına yardımcı olur. Her ders tekrarında somut olarak ilerlediklerini görmeleri ise onlara hayatta çalışmanın ve tekrarların önemi konusunda farkındalık oluşturur.