Neden Erken Yaşta Müzik ?

Müzik ile uğraşmak, bir müzik aleti çalmak uzun soluklu bir eğitim ve egzersiz süreci gerektirir. Eğitimi alan kişi bunun bilincinde olmalı, gerekli sabır ve özveriyi göstermelidir.

Ancak küçük yaş çocuklarda bu durum biraz daha farklıdır. Her şeyden önce çocuğun müziğe olan ilgisi evde ebeveynler tarafından fark edilmeli ve desteklenmelidir. Bir enstrüman eğitimine başlama kararı da yine çocuğumuzla birlikte alınmalı, zorla dayatılmamalıdır. Küçük yaş çocuklar ilgilerini çok çabuk kaybeder ve çabuk sıkılırlar. Eğitimin ilk adımı müziği sevdirmek ve müzik ile kendini ifade edebileceğini çocuğumuza anlatmaktır. Bu tutum hem ebeveynler tarafından hem de eğitmen tarafından benimsenmelidir.

Müzik çalışmalarını belli bir yaşa kadar, çocuğun okuldaki derslerinden ve üzerine düşen mecburi görevlerinden ayrı tutmalı, kursa gitme kararının birlikte alındığının hatırlatılıp, mecbur olduğu için değil sevdiği için çalışması gerektiği üstü kapalı bir şekilde anlatılmalıdır. Çocuğumuz müzik eğitimini zorunlu bir ders gibi görmediği sürece üzerine yük etmeyecek ve ilgisini kaybetse bile küsmeyip ileride yöne dönecektir. Öte yandan müzik aşkını oluşturmadan zorla yaptırılan müzik eğitimi hem ileride olacak gelişmenin önüne geçecek hem de travma oluşturarak başarısızlık duygusu yaratacaktır.

 

 Erken yaşta alınan bu eğitimin, müzik dinleme ve öğrenmenin, çocuklarda matematik ve dil becerilerini arttırdığı, yaratıcı ve çözümsel düşünmeyi geliştirdiği, sosyal becerileri desteklediği  ve az sayıda müzik dersine katılmış olmanın bile, nöronlar arasındaki bağlantının gelişimine katkıda bulunduğu bilimadamları tarafından kanıtlanmıştır. Müzik, kişinin biçim, yapı ve kalıplar ile zaman ve sembolleri daha iyi anlamasına yardım ettiği gibi, onları daha iyi bir dinleyici yapar. Müzik eğitimi sayesinde koordinasyon öğrenilir, bellek ve odaklanma gelişir; ders çalışma konusunda disiplin ve sabır sağlanır.